ಈ ತಿಂಗಳು....

'...2015-16..ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು BEST PTA ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದೆ.. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2016 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ದಿನದಂದು CJHS CHEMNAD, KASARAGOD ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು .....

Tuesday 9 September 2014

ಓಣಂ ಆಚರಣೆ 2014

ಓಣಂಗೆ ಬಂದ ಜೋಕರ್ ಗಳು

ಪೂಕಳಂ


ಮಾವೇಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ಫಾರಿಸ್ IV STD


ಮಾವೇಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ..


ಮಹಾಬಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂವಾದNo comments:

Post a Comment