ಈ ತಿಂಗಳು....

'...2015-16..ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು BEST PTA ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದೆ.. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2016 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ದಿನದಂದು CJHS CHEMNAD, KASARAGOD ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು .....

Saturday 9 August 2014

ಶಾಲಾ ಚುನಾವಣೆ 2014

ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ


ಮತದಾನದ ಗುರುತು ಹಾಕುವುದು.


ವಿಜಯೋತ್ಸವ


ಮತದಾನಗೈಯುತ್ತಿರುವುದು.ಮತದಾನಗೈಯಲು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು.


ಮತ ಎಣಿಕೆ


ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು


No comments:

Post a Comment